top of page

Опазването на околната среда е приоритет

Мерките, които предприемаме директно обогатяват околната среда  

Разположени в регион Натура 2000

Нашите градини обхващат земи, които са част от мрежата на екологично защитени територии в рамките на Европейския съюз, наричани Натура 2000. Тази мрежа включва специални територии за консервация и специални защитени територии, което изисква изключително внимание към съхраняването на местното биоразнообразие. Ние стриктно изпълняваме международните изисквания, които поставят много високи базови стандарти при отглеждането на плодовете.

Практики за защита на пчели

Пчелите са ключов елемент в екосистемата на отглеждане на плодове. В това отношение нашите овощни градини не са изключение. Разбирайки тяхната важна роля ние сме изградили система за известяване на пчеларите за планираната ни растителна програма чрез местните власти. Допълнително, нашите агрономи лично се свързват с пчеларите, които са се уверили в нашите отговорни практики.

Освен това, ние използваме продукти за защита само рано сутрин или късно вечер, намалявайки риска за пчелите.

През идващата година ние ще култивираме наша популация от пчели, за да сме сигурни, че се отглеждат правилон.

Отговорни практики за разтителна защита

Ние напълно осъзнаваме, че като стопани на тази земя имаме отговорността да запазим цялото биоразнообразие. Затова ние използваме само висококачествени, природосъобразни продукти от Италия. Нашите агрономи са създали програма, която да отговаря на стриктните изисквания за Специално защитените територии. Ние напълни се възползваме от тези високи стандарти, за да направим производството ни на плодове едно от най-модерните и природосъобразни в България.

Ние полагаме допълнителни грижи за околността като не обработваме междуредията с никакви продукти, а целенасочено косим автохтонните треви. По този начин ние подпомагаме развитието и разпространяването на местната флора, която създава благоприятни условия за местната фауна да процъфти. Така ние съхраняваме и облагодетелстваме екосистемата.

bottom of page