top of page
Screenshot_34_edited.jpg

Сортиране и Складиране на Плодовете

Нашата сортираща линия Unitech Vision 3 е осигурена от признатя за лидер в индустрията производител - Unisorting. Те е проектирана по поръчка за нашите нужди. Така сортираме плодовете по размер, цвят и отстраняваме дефекти, което осигурява на нашите клиенти само най-високо качество плодове.

Нашите решения за опаковане се предоставят от Gruppo Fabbri и Sorma, двама производители безспорни шампиони в сектора. Нашата гама от възможни опции за опаковане е подбрана за да:

  1. Отговори на нуждите на международния пазар,

  2. Оптимизира транспорта,

  3. Се ограничи ненужен контакт с плодовете в магазините по хигиенни съображения и

  4. Намали използването на нерециклируема пластмаса.

Опаковачни Опции

Screenshot_56.jpg
Работен процес.jpg
Screenshot_38.jpg

Сортиране и Складиране на Плодовете

Високо-технологични ни камери с контролиранa среда CA-ULO ни позволяват да запазим ценните ни плодове месеци след беритба без да променят натуралните си характеристики. Така можем да осигурим на нашите клиенти пресни, вкусни плодове през цялата година.

Разполагаме с хладилни автомобили и така поддържаме постоянна температурна верига от полето до щандовете на магазините, което освен, че увеличава трайността на плодовете, но и достигат до краиния потребител свежи и  

С тези добре обмислени инвестиции, направени през годините, превърнахме Фрукталина в синоним на качество. Целият екип на Фрукталина се стремим да задаваме стандартите в отглеждането, сортировката, складирането и транспортирането на плодове в България, като се придържаме към международните и световни практики. Доказателство за това е ежегодишното ни сертифициране от Global G.A.P. 

Въвеждането на тези иновации нямаше да бъде възможно без финансовата подкрепа на Европейския Съюз по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", от Мярка 4" Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020". Благодарение на предоставените средсва ние изградихме модерен цех за сортиране и складиране, което ни позволява да съхраняваме и окачествяваме пресните ни плодове. Това улеснява работата ни с търговски вериги и позволява да разработваме нови пазари извън пределите на България.

%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%
Screenshot_33_edited.jpg
Screenshot_51.jpg
bottom of page